Ποιοί Είμαστε

Νέα

Ο ΣΑΕΚ ενισχύει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με 36 κλίνες

Περισσότερα

42η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - Δωρεά ΣΑΕΚ €100.000 στα δημόσια νοσηλευτήρια

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟN ΙΟ COVID 19, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Περισσότερα

Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα την ασφάλιση ψηλών και μεγάλων κτιρίων

Περισσότερα

Ποιοί Είμαστε

Ο Ρόλος μας

 

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο επίσημος φορέας της ασφαλιστικής βιομηχανίας της χώρας. Ως το αντιπροσωπευτικό σώμα της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας εργάζεται για την προβολή συλλογικών θέσεων και προτάσεων προς την εκτελεστική και νομοθετική Εξουσία. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται για τη διαμόρφωση πολιτικής με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Ο ρόλος του περιλαμβάνει, επίσης, την προώθηση των βέλτιστων προτύπων εξυπηρέτησης του κοινού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δραστηριοποιείται, φυσιολογικά, για την ενδυνάμωση του θεσμού της ασφάλισης και της περαιτέρω διεύρυνσης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ιστορικά ο ΣΑΕΚ έχει διανύσει μία πολύ μακρά πορεία, που ξεκινά το 1925, ταυτόχρονα με την εμφάνιση της ασφαλιστικής βιομηχανίας στη Κύπρο. Τότε ο ασφαλιστικός σύνδεσμος είχε τρισδιάστατη υπόσταση, αφού η βιομηχανία αντιπροσωπευόταν από τρία σώματα, ένα για τον κάθε ένα κλάδο: πυρός, θαλάσσης και ατυχημάτων. Οι τρεις αυτοί φορείς συνενώθηκαν το 1976 για να αποτελέσουν, έκτοτε, τον ενιαίο αντιπροσωπευτικό φορέα της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Από τότε ο ΣΑΕΚ είναι εγγεγραμμένος ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

 

Ο αναγνωρισμένος φορέας της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας έχει σήμερα ως μέλη 30 ασφαλιστικές εταιρείες που στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 95% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων στην εγχώρια αγορά. Ο ΣΑΕΚ τυγχάνει επίσης διεθνούς αναγνώρισης αφού είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Europe - πρ. CEA) και του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτασφάλισης (IUMI). Συμμετέχει παράλληλα σε αρκετά άλλα διεθνή επαγγελματικά σώματα και επιτροπές. Επιπρόσθετα, ο σύνδεσμος είναι ο εκπρόσωπος της βιομηχανίας στα δύο εγχώρια επιχειρηματικά και εργοδοτικά σώματα, το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ.

 

 

 

 

Το Οραμα & Αποστολή μας
 
Μία ισχυρά, κερδοφόρα και αναπτυσσόμενη ασφαλιστική βιομηχανία που τυγχάνει της εμπιστοσύνης του κοινού
● Μία ασφαλιστική βιομηχανία που παρέχει υψηλής ποιότητας προστασία και με ουσιαστική συμβολή στην οικονομία και την κοινωνία
● Μία ασφαλιστική βιομηχανία που αναβαθμίζεται συνεχώς, διεκδικώντας μία δυναμική παρουσία στο πεδίο των εξελίξεων του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, του οποίου η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
 
Η αποστολή του ΣΑΕΚ είναι η επίτευξη, μέσα από την καθοδήγηση και την ενιαία δράση, ενός πλαισίου στόχων:
 
● Η στήριξη και ανάπτυξη του θεσμού της ασφάλισης
● Η προώθηση προς επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν τη βιομηχανία
● Η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς
● Η προστασία του κοινού και η εμπέδωση ψηλών προτύπων εξυπηρέτησης των καταναλωτών
● Η προστασία των συμφερόντων των μελών του συνδέσμου
● Η διαφάνεια και η ορθή και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για θέματα ιδιωτικής ασφάλισης
● Η μεγιστοποίηση της συμβολής του ΣΑΕΚ στον ευρύτερο χώρο της εργασίας, των επενδύσεων και των κοινωνικών παροχών
● Η διεύρυνση της αγοράς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών εταιρειών
● Η προώθηση ενός κλίματος αρμονικής συνεργασίας με τους αντίστοιχους συνδέσμους του εξωτερικού και κυρίως εκείνων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Europe - πρ. CEA)
● Η συνεργασία με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική βιομηχανία
● Η προβολή των δυνατοτήτων της βιομηχανίας και η ενίσχυση της εξωτερικής της εικόνας
 


Copyright ©2021 Insurance Association of Cyprus. Design by INBOX DESIGN CONSULTANTS